Terugbetalingsbeleid

Recht op annulering

 

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren.
De annuleringstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen.
Om uw recht op annulering uit te oefenen, moet u ons het volgende meedelen

Sacher & Co GmbH
An der Muehle 6
09456 Annaberg-Buchholz
Duitsland

Telefoon +49 37 33 / 67 89 800
Fax +49 37 33 / 67 89 841
E-mail: service@sacher-schmuckkoffer.com

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om dit contract te annuleren. U kunt het bijgevoegde voorbeeldformulier voor annulering gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de annuleringstermijn te voldoen, is het voldoende dat u uw mededeling over de uitoefening van het annuleringsrecht verzendt voordat de annuleringstermijn is verstreken.


Gevolgen van annulering

Als u dit contract herroept, betalen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling inhouden totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons hebt geïnformeerd over de annulering van dit contract. De termijn is in acht genomen als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het controleren van hun toestand, eigenschappen en functionaliteit.


Voorbeeldformulier voor annulering

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het naar ons terug)


Aan:

SACHER & Co. gmbh
An der Mühle 6
09456 Annaberg-Buchholz
Annaberg-Buchholz Duitsland

Fax: +49 3733 6789 841
E-mail: service@sacher-schmuckkoffer.com

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het leveren van de volgende dienst (*)

 

Klantnr.


Besteld op (*)/ontvangen op (*)


Naam van de consument(en)


Adres van de consument(en)


Handtekening van de consument(en) (alleen voor kennisgeving op papier)

 


Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.